هَشت حَرفی

هفتم آبان ماه

جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵ ، ۱۲:۳۲ ب.ظ

روزگاری بود که مصدق از دست انگلیس به امریکا پناه برد. امریکایی که خودش را از زیر یوغ انگلیس بیرون کشیده و در راه ابرقدرت شدن بود. امریکایی که وجهه ای بین المللی و مقبول نزد دولت ها و ملت ها برای خودش ترتیب داده و در راه جهانی شدن فرهنگش گام برداشته بود.

اما امروز با امریکایی طرف هستیم که سیاست های پوچش در طول سالیان متمادی به زودی عامل فروپاشی اش خواهد شد. موضوع مناظره های انتخاباتیشان "تشویق به ترور رقیب"، "رسوایی های جنسی" ، "تهدید به زندانی کردن رقیب بعد از انتخابات" و اتهام زنی ها و توهین های زشت و مبتذل شده.(هرچند ماهم این شکل مناظره را البته نه در این سطح ابتذال، سال هشتادوهشت از طرف رئیس دولت پاکدستان شاهد بودیم که خدایش نیامرزاد) این روند انتخاباتی بین دو نامزد افسارگسیخته و چندش آور امریکایی به عقیده ی نگارنده شروعی بر پایان ابرقدرتی زورگوست.

اگر تصور کنیم با این اوضاع و احوال کسی جز ترامپ پیروز این رقابت اسفناک است ، سخت در اشتباهیم. البته من از این بابت خوشحالم!

  • ۹۵/۰۸/۰۷
  • #هَشْتْ_حَرفى