هَشت حَرفی

طیلَسان

يكشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ، ۰۲:۲۵ ب.ظ

شبِ تاریک و بیمِ موج و گردابی چنین هایل
کـجا دانند حـالِ ما سبکــــبارانِ ســاحل ها

قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست
قـرار چـیست، صـبوری کـدام، خـواب کجا

  • ۹۶/۱۲/۲۷
  • #هَشْتْ_حَرفى