هَشت حَرفی

منحنی پیچیده

سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ ، ۱۰:۰۴ ق.ظ

تحقیرآمیزترین اتفاق عالم برای یک مرد، ندیدن لب خند اویی ست که دوستش دارد. هیچ اتفاق دیگری نمیتواند کوه بودنش را اندکی از او بگیرد. گاهی ساکت و منتظر، گاهی پر از هیجان و امید، گاهی خسته و معترض، گاهی تنها و دل تنگ. دردت را به جان میخرد، جانش را به دستت میسپارد برای لب خندت. امتحانش بی هزینه ترین اتفاق دنیاست. بی هزینه ترین.

  • ۹۷/۰۱/۲۸
  • #هَشْتْ_حَرفى