هَشت حَرفی

وَرطه

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ ، ۰۴:۰۸ ق.ظ

هَشت‌حَرفی آنقدر شکسته و درمانده شده که میداند نوشتنش میتواند حال خیلی‌ها را خراب کند. نمینویسد. دستانش را خواهم شکست، فکرش را گِل خواهم گرفت، احساسش را به رگبار گلوله خواهم بست و وجودش را زنده به گور میکنم. این همان اتفاقی‌ست که  از او میخواهند. از اویی که من واقعیم است و من واقعیم مکتبی ست که درکش برای اغیار و نامحرمان حرام است. 

شبیه تسلیم شدن است. شبیه خیلی چیزهای دیگر هم هست. هیچکدامشان اما نیست.

[اصفهان عطش‌زده - بیست و پنجم تیرماه - چهار صبح]

  • ۹۷/۰۴/۲۵
  • #هَشْتْ_حَرفى